Dự án xây dựng nhà máy mới KYOEI giai đoạn 2 Dự án xây dựng nhà máy mới KYOEI giai đoạn 2

Vị trí: Lô 83-84 Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội.

Khởi công dự án xây dựng nhà máy SHOWA VALVE Việt Nam Giai đoạn 1 Khởi công dự án xây dựng nhà máy SHOWA VALVE Việt Nam Giai đoạn 1

Ngày 10 tháng 2 năm 2014, Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nhật Bản tổ chức lễ khởi công dự án Showa Valve giai đoạn 1...

Khởi công dự án Apple Film-Đà Nẵng Khởi công dự án Apple Film-Đà Nẵng

Ngày 16 tháng 1 năm 2014, công ty cổ phần quản lý xây dựng Nhật Bản tổ chức lễ khởi công dự án Apple Film giai đoạn 1...

Hoàn thành dự án EBARA-Giai đoạn 1 Hoàn thành dự án EBARA-Giai đoạn 1

Hoàn thành dự án EBARA-Giai đoạn 1