Dự án Xây dựng Nhà máy SUMIRUBBER Việt Nam giai đoạn 4 Dự án Xây dựng Nhà máy SUMIRUBBER Việt Nam giai đoạn 4

Vị trí dự án: Lô A-11, A-12 Khu công nghiệp Nomura, An Dượng, Hải Phòng. Mô tả dự án : Tiến độ dự án: 04/2013 đến tháng...

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN

Vị trí dự án: Lô M5, KCN Thăng Long II, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam Tiến độ dự án: 10/2016 - 07/2017

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY OHTSUKA SANGYO MATERIAL VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY OHTSUKA SANGYO MATERIAL VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 1

Vị trí dự án: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam Tiến độ dự án: 10/2016 - 05/2017

DỰ ÁN XÂY DỰNG CHUNG CƯ NHẬT BẢN CHO THUÊ FAMILLE HÀ NAM - GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN XÂY DỰNG CHUNG CƯ NHẬT BẢN CHO THUÊ FAMILLE HÀ NAM - GIAI ĐOẠN 1

Vị trí dự án: KCN Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam Tiến độ dự án: 09/2016 - 10/2017