Dự án

Dự án đã hoàn thành

  • DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY APPLE FILM – GIAI ĐOẠN 20
  • DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY APPLE FILM – GIAI ĐOẠN 22
  • DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY APPLE FILM – GIAI ĐOẠN 23
  • DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY APPLE FILM – GIAI ĐOẠN 20
  • DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY APPLE FILM – GIAI ĐOẠN 22
  • DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY APPLE FILM – GIAI ĐOẠN 23

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY APPLE FILM – GIAI ĐOẠN 2

JCM là Nhà thầu chính.

Công việc xây dựng: Nhà kho: Kết cấu thép, mái và tường bao tôn, hoàn thiện tăng cứng nền.

Công việc cơ điện: 1. Hệ thống tủ điện chính; 2. Hệ thống cứu hỏa; 3. Hệ thống chống sét; 4. Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm; 5. Mạng, loa.