Xây dựng sinh thái

Môi trường và sự bền vững

Tầm nhìn trong xây dựng với môi trường xanh

Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng chúng tôi không chỉ dừng lại ở phạm vi hoàn thành công trình xây dựng mà chúng tôi luôn định hướng để làm cho môi trường xung quanh trở nên hấp dẫn hơn bằng việc tạo ra môi trường sống mới thoải mái với nét văn hóa đặc thù trong mỗi dự án chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi tiến hành đánh giá tác động môi trường của dự án và trách nhiệm của chúng tôi trong mỗi công trình. Chúng tôi quan tâm đến tất cả các vấn đề có ảnh hướng đối với một dự án như môi trường cây xanh, điều kiện hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn hệ sinh thái, vấn đề quản lý chất thải sau mỗi công trình.

Thông qua công việc xây dựng, chúng tôi đã gắn bó rất gần gũi với môi trường toàn cầu do đó chúng tôi ý thức tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến, với tầm nhìn dài hạn nhằm giảm thiểu tác động đối với môi trường tự nhiên và hệ sinh thái.

Khi thiết kế các tòa nhà, nhà máy hoặc công trình xây dựng, chúng tôi luôn nghĩ tới phối cảnh xây dựng  xanh, lựa chọn công nghệ thân thiện với môi trường dựa trên nhu cầu của khách hàng cũng như để đạt được sự bền vững trong xây dựng.

Chúng tôi kết hợp xem xét yếu tố môi trường vào quy hoạch dự án và từ giai đoạn thiết kế, mua vật liệu, sản phẩm và công nghệ để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Chúng tôi thực hiện các dự án xây dựng với sự xem xét vì một môi trường trong tương lai và quan tâm đến tiện ích  sử dụng của mỗi dự án hoàn thành nhằm mang lại sự thỏa mãn của khách hàng trong cấu trúc hài hòa và vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên xung quanh.